امنیت کامپیوتر

کرم رایانه ای چیست؟
۵ آبا ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مطالب آموزشی

با ساختار Computer worm بیشتر آشنا شویم

در ابتدا قصد داشتیم مطلب را با پرسش “کرم چیست؟” آغاز کنیم. خوب به هر حال در وب سایت ویروس کش هستیم و طبعا خواننده از منظور ما آگاه است. بعد فکر کردیم که این احتمالا یکی ...