انواع بد افزار

همه چیز درباره تروجان
۹ آبا ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مطالب آموزشی

تروجان چیست؟

افسانه ای قدیمی است که در انه اید ویرژیل آمده است. یونانیان سالها به محاصره بی حاصل شهر تروا ادامه دادند. در نهایت پیکره بزرگ اسبی را پیش روی دروازه شهر گذاشتند، در حالیکه درون آن مردان کارآمد جنگی بودند. مردم شهر تروا، به ...