انگل کامپیوتری

Botnet چیست؟
۱۷ آبا ۱۳۹۵ بدون دیدگاه مطالب آموزشی

همه چیز درباره Botnet و Zombie

بدافزار یا کدهای کامپیوتری خرابکارانه، حدود ۴۰ سال است که در اطراف ما و رایانه ها و سخت افزارهای مختلف پرسه می زنند، اما استفاده از بدافزار برای کنترل گروهی از کامپیوترها که برای انجام هدف خرابکارانه خاصی ...